For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 07.12.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 18.12.2020 Examinarea preliminara 23.04.2021 Constituirea depozitului national reglementar 23.04.2021 Examinarea de fond 30.06.2022 Publicarea cererii (A2) 31.07.2022 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.01.2023 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2023 Eliberarea brevetului (C1) 25.03.2023 07.12.2025 Valabil pana la 07.12.2026 Achitarea taxei de mentinere 07.12.2040 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4816
(21)Numarul depozituluia 2020 0085
(22)Data depozitului2020.12.07
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 07.12.2020
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLOZOVANU Petru, MD; PALADI Florentin, MD; BULIMAGA Tatiana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu şi instalaţie pentru prelevarea probelor de aer din atmosferă
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01N 1/22 (2006.01); G01N 1/24 (2006.01); G01N 1/26 (2006.01); G01N 1/40 (2006.01); B64C 39/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2022.06.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.07.31
(47)Data eliberării brevetului2023.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondCERNEI Tatiana, GUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.12.07
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202020%200085