For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 17.12.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 15.01.2021 Examinarea preliminara 03.02.2021 Constituirea depozitului national reglementar 03.02.2021 Examinarea de fond 31.12.2021 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.06.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2022 Eliberarea brevetului (C1) 26.05.2024 17.12.2025 Valabil pana la 17.12.2026 Achitarea taxei de mentinere 17.12.2040 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4778
(21)Numarul depozituluia 2020 0088
(22)Data depozitului2020.12.17
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 18.03.2021
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiIP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; IP UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; GRAUR Vasilii, MD; ŢAPCOV Victor, MD; GARBUZ Olga, MD; ANDRONACHE Lilia, MD; CEBAN Emil, MD; GUDUMAC Valentin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiIP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; IP UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiCompusul dicloro{metil-N-(prop-2-en-1-il)-2-[1-(piridin-2-il)etiliden]hidrazincarbimidotioat-N,N,N}cupru, care inhiba proliferarea celulelor rabdomiosarcomului uman
(13)Codul documentului
C1, BOPI 07/2022
B1, BOPI 12/2021
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 337/08 (2006.01); C07F 1/08 (2006.01); C07D 213/53 (2006.01); A61K 31/175 (2006.01); A61K 31/30 (2006.01); A61P 35/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.12.31
(47)Data eliberării brevetului2022.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.12.17
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202020%200088