For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 29.03.2021 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 29.04.2021 Examinarea preliminara 12.05.2021 Constituirea depozitului national reglementar 17.05.2021 Examinarea de fond 30.09.2022 Publicarea cererii (A2) 30.11.2022 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.05.2023 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2023 Eliberarea brevetului (C1) 23.04.2024 29.03.2026 Valabil pana la 29.03.2027 Achitarea taxei de mentinere 29.03.2041 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4832
(21)Numarul depozituluia 2021 0015
(22)Data depozitului2021.03.29
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 29.03.2021
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; RUSNAC Roman, MD; ŢAPCOV Victor, MD; BĂLAN Greta, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiNitratul de bis{[(ciclohexilamino)fenil(piridin-2-il)metilidenhidrazono]metansulfinato-N,N',S}fier(III), care manifestă activitate antimicrobiană faţă de bacteriile din specia Bacillus cereus
(13)Codul documentului
C1, BOPI 06/2023
B1, BOPI 11/2022
A2, BOPI 09/2022
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 15/02 (2006.01); C07D 213/53 (2006.01); C07C 337/08 (2006.01); A61K 31/295 (2006.01); A61K 31/175 (2006.01); A61K 31/4402 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2022.09.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.11.30
(47)Data eliberării brevetului2023.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.03.29
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202021%200015