For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 27.04.2021 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 24.05.2021 Examinarea preliminara 15.06.2021 Constituirea depozitului national reglementar 15.06.2021 Examinarea de fond 31.08.2022 Publicarea hot. de acordare (B1) 28.02.2023 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2023 Eliberarea brevetului (C1) 30.11.2023 Eliberarea brevetului (C8) 23.04.2024 27.04.2026 Valabil pana la 27.04.2027 Achitarea taxei de mentinere 27.04.2041 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4818
(21)Numarul depozituluia 2021 0024
(22)Data depozitului2021.04.27
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 27.04.2021
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MEC, MD; INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL MEC, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBULHAC Ion, MD; ŞTEFÎRŢĂ Anastasia, MD; BRÎNZĂ Lilia, MD; ZUBAREVA Vera, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiCompoziţie pentru plantele de cultură
(13)Codul documentului
C8, BOPI 11/2023
C1, BOPI 03/2023
B1, BOPI 08/2022
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01N 47/28 (2006.01); A01N 37/38 (2006.01); A01N 37/10 (2006.01); A01N 31/16 (2006.01); A01N 55/02 (2006.01); A01P 21/00 (2006.01); A01C 1/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.08.31
(47)Data eliberării brevetului2023.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.04.27
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:8232, 2023.07.04
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE CHIMIE, MEC, MD str. Academiei nr. 3, MD-2028, Republica Moldova INSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL MEC, MD str. Pădurii nr. 20, MD-2002, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202021%200024