For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 29.04.2021 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 24.05.2021 Examinarea preliminara 26.10.2021 Constituirea depozitului national reglementar 04.11.2021 Examinarea de fond 31.08.2022 Publicarea hot. de acordare (B1) 28.02.2023 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2023 Eliberarea brevetului (C1) 31.01.2024 Eliberarea brevetului (C8) 23.04.2024 29.04.2026 Valabil pana la 29.04.2027 Achitarea taxei de mentinere 29.04.2041 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4817
(21)Numarul depozituluia 2021 0027
(22)Data depozitului2021.04.29
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 29.04.2021
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPÎRLOG Alisa, MD; CARAPIREA Anatol, MD; DARIE Grigore, MD; CIBOTARU Elena, MD; MATVIENCO Natalia, MD; BEŞLIU Alina, MD; CHISELIŢA Natalia, MD; CHISELIŢA Oleg, MD; EFREMOVA Nadejda, MD; TOFAN Elena, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ, MD; INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de hrănire a scroafelor
(13)Codul documentului
C8, BOPI 01/2024
C1, BOPI 03/2023
B1, BOPI 08/2022
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01K 67/00 (2006.01); A23K 20/147 (2016.01); A23K 50/30 (2016.01); A23K 10/16 (2016.01); A23K 10/38 (2016.01); A23K 10/30 (2016.01); A23L 33/145 (2016.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.08.31
(47)Data eliberării brevetului2023.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.04.29
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:14460, 2023.11.15
Datele iniţiale:INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ, MD str. s.Maximovca, MD-6525, r-l Anenii Noi, Republica Moldova INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD str. Academiei nr. 1, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ, MD str. s.Maximovca, MD-6525, r-l Anenii Noi, Republica Moldova INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 168, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202021%200027