For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 11.05.2021 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 02.06.2021 Examinarea preliminara 15.04.2022 Constituirea depozitului national reglementar 15.04.2022 Examinarea de fond 30.11.2022 Publicarea cererii (A2) 31.05.2023 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.11.2023 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2023 Eliberarea brevetului (C1) 17.06.2024 11.05.2026 Valabil pana la 11.05.2027 Achitarea taxei de mentinere 11.05.2041 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4857
(21)Numarul depozituluia 2021 0029
(22)Data depozitului2021.05.11
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 14.06.2021
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiIUŞAN Larisa, MD; TERENTIEVA Galina, MD; COJUCARI Ludmila, MD; GORDEEVA Valentina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventieiSos de fructe şi legume
(13)Codul documentului
C1, BOPI 12/2023
B1, BOPI 05/2023
A2, BOPI 11/2022
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 23/00 (2016.01); A23L 27/10 (2016.01); A23L 29/20 (2016.01); A23L 29/206 (2016.01); A23L 29/231 (2016.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2022.11.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2023.05.31
(47)Data eliberării brevetului2023.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana, COLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.05.11
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202021%200029