For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 29.06.2021 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 29.07.2021 Examinarea preliminara 05.01.2022 Constituirea depozitului national reglementar 06.01.2022 Examinarea de fond 31.10.2022 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.04.2023 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2023 Eliberarea brevetului (C1) 17.06.2024 29.06.2026 Valabil pana la 29.06.2027 Achitarea taxei de mentinere 29.06.2041 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4826
(21)Numarul depozituluia 2021 0042
(22)Data depozitului2021.06.29
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 29.06.2021
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiIUŞAN Larisa, MD; TERENTIEVA Galina, MD; MIGALATIEV Olga, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de fabricare a produsului alimentar extrudat de cereale
(13)Codul documentului
C1, BOPI 05/2023
B1, BOPI 10/2022
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 7/10 (2016.01); A23L 7/117 (2016.01); A23L 7/126 (2016.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.10.31
(47)Data eliberării brevetului2023.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.06.29
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202021%200042