For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 06.08.2021 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 03.09.2021 Examinarea preliminara 26.01.2022 Constituirea depozitului national reglementar 27.01.2022 Examinarea de fond 28.02.2023 Publicarea cererii (A2) 30.09.2023 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.03.2024 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2024 Eliberarea brevetului (C1) 17.06.2024 06.08.2026 Valabil pana la 06.08.2027 Achitarea taxei de mentinere 06.08.2041 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4868
(21)Numarul depozituluia 2021 0054
(22)Data depozitului2021.08.06
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 06.08.2021
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMONAICO Elena, MD; MONAICO Eduard, MD; URSACHI Veaceslav, MD; TIGHINEANU Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a nanofirelor semiconductoare cu bandă interzisă largă pe un suport semiconductor cu bandă interzisă îngustă
(13)Codul documentului
C1, BOPI 04/2024
B1, BOPI 09/2023
A2, BOPI 02/2023
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B82B 1/00 (2011.01); B82B 3/00 (2011.01); B82Y 30/00 (2011.01); B82Y 40/00 (2011.01); H01L 21/3063 (2011.01); H01L 21/477 (2011.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2023.02.28
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2023.09.30
(47)Data eliberării brevetului2024.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina Iurie, CERNEI Tatiana, SĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.08.06
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202021%200054