For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 03.09.2021 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 03.09.2021 Achitarea taxei de eliberare si mentinere in vigoare 29.09.2021 Examinarea preliminara 09.02.2022 Constituirea depozitului national reglementar 18.02.2022 Examinarea de fond 31.03.2023 Publicarea cererii (A2) 31.10.2023 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.12.2023 Publicarea hot. de acordare (B8) 13.04.2024 30.04.2024 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor

Brevet acordat


(11)Numarul documentului4873
(21)Numarul depozituluia 2021 0057
(22)Data depozitului2021.09.03
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 03.09.2021
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALENCO Nicolae Pavel, MD; COVALENCO Nicolae Nicolae, MD; TÎRŞU Mihai, MD; NEGURĂ Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiSistem solar termic
(13)Codul documentului
B8, BOPI 12/2023
B1, BOPI 10/2023
A2, BOPI 03/2023
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F24H 4/02 (2006.01); F24D 17/02 (2006.01); F24S 10/00 (2018.01); H01L 31/024 (2006.01); H01L 31/048 (2006.01); H01L 31/053 (2014.01); H02S 10/30 (2014.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2023.03.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2023.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina jr., SĂU Tatiana, ANDREEVA Svetlana
 Modificarea solicitantului
Nr. şi data deciziei:13314, 2023.10.19
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE ENERGETICĂ, MD str. Academiei nr. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 168, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet acordat
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202021%200057