For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 27.09.2021 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 26.10.2021 Examinarea preliminara 09.12.2021 Constituirea depozitului national reglementar 10.12.2021 Examinarea de fond 31.01.2023 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.07.2023 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2023 Eliberarea brevetului (C1) 23.04.2024 27.09.2026 Valabil pana la 27.09.2027 Achitarea taxei de mentinere 27.09.2041 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4842
(21)Numarul depozituluia 2021 0065
(22)Data depozitului2021.09.27
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 28.09.2021
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; GRAUR Vasilii, MD; BĂLAN Greta, MD; ŢAPCOV Victor, MD; TODERAŞ Ion, MD; LOZAN Vasile, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiNitrato-{N-(prop-2-en-1-il)-N'-[1-(piridin-2-il)-etiliden]carbamohidrazontioato}cupru, care manifestă activitate antimicrobiană faţă de bacteriile din specia Streptococcus pneumoniae
(13)Codul documentului
C1, BOPI 08/2023
B1, BOPI 01/2023
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 1/08 (2006.01); C07D 213/53 (2006.01); C07C 337/08 (2006.01); A61K 31/30 (2006.01); A61K 31/4402 (2006.01); A61K 31/175 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2023.01.31
(47)Data eliberării brevetului2023.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.09.27
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202021%200065