For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.09.2021 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 29.10.2021 Examinarea preliminara 10.12.2021 Constituirea depozitului national reglementar 10.12.2021 Examinarea de fond 31.03.2023 Publicarea cererii (A2) 30.06.2023 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.12.2023 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2024 Eliberarea brevetului (C1) 30.05.2024 30.09.2026 Valabil pana la 30.09.2027 Achitarea taxei de mentinere 30.09.2041 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4862
(21)Numarul depozituluia 2021 0067
(22)Data depozitului2021.09.30
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 15.12.2021
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiIP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPANTEA Valeriana, MD; GUDUMAC Valentin, MD; GULEA Aurelian, MD; GRAUR Vasilii, MD; ŢAPCOV Victor, MD; ANDRONACHE Lilia, MD; MATCOVSCHI Valerii, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiIP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiAcetato-2-[({(metilsulfanil)[(prop-2-en-1-il)amino]metiliden}hidraziniliden)metil]fenolatoaquacupru în calitate de activator al catalazei
(13)Codul documentului
C1, BOPI 01/2024
B1, BOPI 06/2023
A2, BOPI 03/2023
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 1/08 (2006.01); C07C 337/08 (2006.01); C07C 47/56 (2006.01); A61K 31/30 (2006.01); A61K 31/175 (2006.01); A61P 35/00 (2006.01); A61P 39/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2023.03.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2023.06.30
(47)Data eliberării brevetului2024.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202021%200067