For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.02.2022 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 22.03.2022 Examinarea preliminara 02.06.2022 Constituirea depozitului national reglementar 06.06.2022 Examinarea de fond 31.08.2023 Publicarea cererii (A2) 30.09.2023 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.03.2024 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2024 Eliberarea brevetului (C1) 17.06.2024 22.02.2027 Valabil pana la 22.02.2028 Achitarea taxei de mentinere 22.02.2042 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4869
(21)Numarul depozituluia 2022 0012
(22)Data depozitului2022.02.22
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 22.02.2022
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMONAICO Eduard, MD; URSACHI Veaceslav, MD; MORARI Vadim, MD; TIGHINEANU Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a nanostructurilor magnetice
(13)Codul documentului
C1, BOPI 04/2024
B1, BOPI 09/2023
A2, BOPI 08/2023
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B82Y 25/00 (2011.01); B82Y 40/00 (2011.01); G11C 11/04 (2006.01); H01L 21/3063 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2023.08.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2023.09.30
(47)Data eliberării brevetului2024.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina Iurie, CERNEI Tatiana, SĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2027.02.22
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202022%200012