For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.03.2022 Tansformarea in CBI 28.04.2022 Examinarea preliminara 16.06.2022 Constituirea depozitului national reglementar 16.06.2022 Examinarea de fond 31.12.2022 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.06.2023 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2023 Eliberarea brevetului (C1) 23.04.2024 23.11.2026 Valabil pana la 23.11.2027 Achitarea taxei de mentinere 23.11.2041 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4838
(21)Numarul depozituluia 2022 0016
(22)Data depozitului2021.11.23
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 01.06.2022
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiIP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; GUDUMAC Valentin, MD; GRAUR Vasilii, MD; ŢAPCOV Victor, MD; ANDRONACHE Lilia, MD; CEBAN Emil, MD; PANTEA Valeriana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiIP UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiUtilizarea bromo-2-{[2-(prop-2-en-1-ilcarbamotioil)hidraziniliden]metil}fenolatocupru în calitate de stimulator al producerii şi/sau activităţii catalazei  
(67)*Cerere transformata si data transformariis 2021 0099 2022.03.30
(13)Codul documentului
C1, BOPI 07/2023
B1, BOPI 12/2022
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/175 (2006.01); A61K 31/30 (2006.01); A61P 39/06 (2006.01); C07F 1/08 (2006.01); C07C 337/08 (2006.01); C07C 47/56 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.12.31
(47)Data eliberării brevetului2023.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.11.23
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202022%200016