For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului17
(21)Numarul depozituluis 2008 0005
(22)Data depozitului2008.06.13
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCĂRĂUŞU Ghenadie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de tratament al stărilor depresive anxioase rezistente
(67)*Cerere transformata si data transformariia 2008 0159 2008.10.24
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/131 (2006.01); A61P 25/24 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.04.30
(47)Data eliberării brevetului2009.12.31
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondinterimat/CAISÎM Natalia
 Brevete expirate; Data expirarii2015.12.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.06.13
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202008%200005