For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 29.10.2008 Tansformarea in CBISD 10.11.2008 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 31.01.2009 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.07.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2009 Eliberarea brevetului (Z) 09.09.2010 Publicarea expirarii brevetului 31.07.2017 Publicarea hot. de revalidare

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2
(21)Numarul depozituluis 2008 0010
(22)Data depozitului2004.09.09
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD; CIUPERCĂ Rodion, MD; CIOBANU Radu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiMultiplicator precesional (variante)
(67)*Cerere transformata si data transformariia 2004 0214 2008.10.29
(13)Codul documentului
Z, BOPI 09/2009
Y, BOPI 01/2009
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F16H 1/00 (2006.01); F16H 1/32 (2006.01); F03D 11/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.01.31
(47)Data eliberării brevetului2009.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCAISÎM Natalia
 Brevete expirate; Data expirarii2015.12.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.09.09
 Revalidarea la etapa eliberarii2017.07.31
 Data revalidării brevetului2017.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202008%200010