For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2
(21)Numarul depozituluis 2008 0010
(22)Data depozitului2004.09.09
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD; CIUPERCĂ Rodion, MD; CIOBANU Radu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Multiplicator precesional (variante)
(67)*Cerere transformata si data transformariia 2004 0214 2008.10.29
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F16H 1/00 (2006.01); F16H 1/32 (2006.01); F03D 11/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.01.31
(47)Data eliberării brevetului2009.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCAISÎM Natalia
 Brevete expirate; Data expirarii2015.12.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.09.09
 Revalidarea la etapa eliberarii2017.07.31
 Data revalidării brevetului2017.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202008%200010