For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 06.11.2008 Tansformarea în CBISD 08.12.2008 Examinarea preliminară şi a condiţiilor pentru acordarea BISD 28.02.2009 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.08.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.09.2009 Eliberarea brevetului (Z)

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului5
(21)Numarul depozituluis 2008 0014
(22)Data depozitului2008.07.17
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiJERU Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de înlăturare a dislocării cristalinului artificial
(67)*Cerere transformata si data transformariia 2008 0204 2008.11.06
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61F 9/007 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.02.28
(47)Data eliberării brevetului2009.10.31
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 Brevete expirate; Data expirarii2015.12.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.07.17
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202008%200014