For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 21.11.2008 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 13.01.2009 Examinarea preliminară şi a condiţiilor pentru acordarea BISD 31.03.2009 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.09.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.10.2009 Eliberarea brevetului (Z)

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului9
(21)Numarul depozituluis 2008 0025
(22)Data depozitului2008.11.21
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiJERU Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de tratament al cataractei senile
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61F 9/007 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.03.31
(47)Data eliberării brevetului2009.11.30
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 Brevete expirate; Data expirarii2015.12.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.11.21
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202008%200025