For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 17.12.2008 Depunerea cererii 23.12.2008 Tansformarea in CBISD 06.03.2009 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 30.06.2009 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.12.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2010 Eliberarea brevetului (Z) 30.09.2013 Eliberarea brevetului prelungit 20.05.2016 Valabil pana la 31.12.2017 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului34
(21)Numarul depozituluis 2008 0037
(22)Data depozitului2008.05.20
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiVRÂNCEANU-BENEŞ Angela, MD; SPÎNU Constantin, MD; IAROVOI Petru, MD; POPA Mariana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de diagnostic al hepatitei virale B la copii de până la un an
(67)*Cerere transformata si data transformariia 2008 0138 2008.12.23
(13)Codul documentului
Z5, BOPI 09/2013
Z, BOPI 02/2010
Y, BOPI 06/2009
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 5/145 (2006.01); C07K 16/08 (2006.01); G01N 33/48 (2006.01); G01N 33/576 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.06.30
(47)Data eliberării brevetului2010.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.05.20
 Data decăderii din drepturi2016.05.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2017.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202008%200037