For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului44
(21)Numarul depozituluis 2009 0016
(22)Data depozitului2007.07.24
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiIVANOV Valerii, MD; BURUMKULOV Farhad Hikmatovici, RU;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiIVANOV Valerii, MD; BURUMKULOV Farhad Hikmatovici, RU;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiIVANOV Valerii, MD; BURUMKULOV Farhad Hikmatovici, RU;
(54)Titlul inventiei Cuplu de frecare cu turaţie mică
(67)*Cerere transformata si data transformariia 2007 0210 2009.02.05
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F16C 33/04 (2006.01); F16C 33/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.06.30
(47)Data eliberării brevetului2010.02.28
(74)ReprezentantJENICICOVSCAIA Galina, Str. Miron Costin nr. 15/2, of. 19-20, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.07.24
 Data decăderii din drepturi2011.07.24
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.02.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202009%200016