For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului38
(21)Numarul depozituluis 2009 0021
(22)Data depozitului2009.02.20
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiGHIDIRIMSCHI Tatiana, MD; BÎLBA Rodica, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGHIDIRIMSCHI Tatiana, MD; BÎLBA Rodica, MD; CUŞNIR Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiGHIDIRIMSCHI Tatiana, MD; BÎLBA Rodica, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de corecţie a vederii la slab văzători
(13)Codul documentuluiZ5
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61F 9/00 (2006.01); G02C 7/02 (2006.01); G02C 7/08 (2006.01); G02C 7/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.06.30
(47)Data eliberării brevetului2010.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru, interimat/CAISÎM Natalia
 Brevete expirate; Data expirarii2019.03.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2019.02.20
 Data decăderii din drepturi2019.02.20
 Revalidarea la etapa eliberarii2014.10.31
 Data revalidării brevetului2014.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202009%200021