For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului14
(21)Numarul depozituluis 2009 0023
(22)Data depozitului2006.12.21
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiMORARU Eugen, MD; NICOLAICIUC Oleg, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMORARU Eugen, MD; NICOLAICIUC Oleg, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiMORARU Eugen, MD; NICOLAICIUC Oleg, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu şi dispozitiv de înregistrare a traiectoriei mişcării corpului uman şi a unor părţi separate ale lui
(67)*Cerere transformata si data transformariia 2006 0287 2009.02.20
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 5/11 (2007.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.04.30
(47)Data eliberării brevetului2009.12.31
(74)ReprezentantPARASCA Dumitru, Str. Eminescu nr. 40, ap. 13, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGULPA Alexei
 Brevete expirate; Data expirarii2015.12.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.12.21
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202009%200023