For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 25.02.2009 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 06.03.2009 Examinarea preliminară şi a condiţiilor pentru acordarea BISD 31.05.2009 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.11.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 28.02.2010 Eliberarea brevetului (Z) 30.09.2014 Publicarea hot. de decădere, cu dreptul de restabilire 31.10.2014 Publicarea hot. de revalidare 28.02.2015 Publicarea hot. de retragere

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului25
(21)Numarul depozituluis 2009 0027
(22)Data depozitului2009.02.25
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiBÎLBA Rodica, MD; GHIDIRIMSCHI Tatiana, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBÎLBA Rodica, MD; GHIDIRIMSCHI Tatiana, MD; BENDELIC Eugen, MD; LACUSTA Victor, MD; CUŞNIR Adrian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiBÎLBA Rodica, MD; GHIDIRIMSCHI Tatiana, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de tratament al tulburărilor aparatului de acomodare
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61F 9/00 (2006.01); A61B 18/12 (2006.01); A61H 5/00 (2006.01); A61H 39/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.05.31
(47)Data eliberării brevetului2010.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru, IUSTIN Viorel
 Brevete expirate; Data expirarii2017.01.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.02.25
 Data decăderii din drepturi2016.02.25
 Revalidarea la etapa eliberarii2014.10.31
 Data revalidării brevetului2014.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202009%200027