For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului89
(21)Numarul depozituluis 2009 0032
(22)Data depozitului2009.03.11
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE "MDR GRUP" S.R.L., MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBRANDIS Mihail, MD; ZAICA Stanislav, MD; REIZMAN Vladimir, MD; TARASENCO Andrei Ivanovici, UA;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE "MDR GRUP" S.R.L., MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de urmărire a axei longitudinale a şinei de cale ferată la defectoscopia ultrasonoră rapidă şi dispozitiv pentru realizarea acestuia
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01N 29/00 (2006.01); G01N 29/26 (2006.01); G01N 29/22 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.09.30
(47)Data eliberării brevetului2010.05.31
(74)ReprezentantSCOROGONOV Anatolii, Bd. Dacia nr. 7, ap. 14, MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.03.11
 Data decăderii din drepturi2012.03.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202009%200032