For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului80
(21)Numarul depozituluis 2009 0046
(22)Data depozitului2009.04.06
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUSU Ştefan, MD; ERHAN Dumitru, MD; PAVALIUC Petru, MD; CHIHAI Oleg, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de profilaxie şi tratament al parazitozelor la bovine
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61D 7/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.09.30
(47)Data eliberării brevetului2010.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 Brevete expirate; Data expirarii2015.12.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.04.06
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202009%200046