For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 06.04.2009 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 18.05.2009 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 30.09.2009 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.03.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2010 Eliberarea brevetului (Z) 06.04.2015 Publicarea expirarii brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului80
(21)Numarul depozituluis 2009 0046
(22)Data depozitului2009.04.06
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUSU Ştefan, MD; ERHAN Dumitru, MD; PAVALIUC Petru, MD; CHIHAI Oleg, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de profilaxie şi tratament al parazitozelor la bovine
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61D 7/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.09.30
(47)Data eliberării brevetului2010.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 Brevete expirate; Data expirarii2015.12.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.04.06
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202009%200046