For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 06.04.2009 Tansformarea in CBISD 04.05.2009 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 31.08.2009 Publicarea hot. de acordare (Y) 28.02.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2010 Eliberarea brevetului (Z) 13.03.2015 Publicarea expirarii brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului58
(21)Numarul depozituluis 2009 0051
(22)Data depozitului2009.03.13
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBORONCIUC Gheorghe, MD; ROŞCA Nicolae, MD; BALAN Ion, MD; CAZACOV Iulia, MD; BUCARCIUC Melania, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Mediu pentru crioconservarea spermei de om
(67)*Cerere transformata si data transformariia 2009 0032 2009.04.06
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01N 1/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.08.31
(47)Data eliberării brevetului2010.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 Brevete expirate; Data expirarii2015.12.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.03.13
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202009%200051