For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.04.2009 Depunerea cererii 16.04.2009 Tansformarea în CBISD 28.04.2009 Examinarea preliminară şi a condiţiilor pentru acordarea BISD 31.07.2009 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.01.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 28.02.2010 Eliberarea brevetului (Z5) 31.01.2012 Publicarea hot. de decădere, cu dreptul de restabilire 31.08.2012 Publicarea hot. de revalidare 31.03.2014 Eliberarea brevetului prelungit 19.06.2017 Valabil până la 19.06.2018 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului47
(21)Numarul depozituluis 2009 0059
(22)Data depozitului2008.06.19
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ECONOMIE, FINANŢE ŞI STATISTICĂ, MD; KOHANOVSKI Gheorghi, MD; BAJURA Tudor, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiKOHANOVSKI Gheorghi, MD; BAJURA Tudor, MD; CHILIMAR Sergiu, MD; DOGA Valeriu, MD; RADIONOV Vladimir, MD; BIZUŢCHI Ion, MD; ALBU Ion, MD; MEREACRE Simion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; KOHANOVSKI Gheorghi, MD; BAJURA Tudor, MD;
(54)Titlul inventiei Instalaţie pentru întreţinerea scroafei şi purceilor (variante) şi procedeu de creştere a lor
(67)*Cerere transformata si data transformariia 2008 0164 2009.04.16
(13)Codul documentuluiZ5
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01K 1/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.07.31
(47)Data eliberării brevetului2010.03.31
(74)ReprezentantCRASNOVA Nadejda, Str. Albi?oara nr. 18, ap. 70, MD-2001, Chi?in?u, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina, COLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.06.19
 Data decăderii din drepturi2017.06.19
 Revalidarea la etapa eliberarii2012.08.31
 Data revalidării brevetului2012.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.01.31
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:12740, 2013.10.21
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE ECONOMIE, FINANŢE ŞI STATISTICĂ, MD; KOHANOVSKI Gheorghi, MD; BAJURA Tudor, MD
Datele finale:Institutul Naţional de Cercetări Economice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, MD; KOHANOVSKI Gheorghi, MD; BAJURA Tudor, MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202009%200059