For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 21.05.2009 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 09.09.2009 Examinarea preliminară şi a condiţiilor pentru acordarea BISD 31.01.2010 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.07.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.08.2010 Eliberarea brevetului (Z)

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului128
(21)Numarul depozituluis 2009 0093
(22)Data depozitului2009.05.21
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; IMSP INSTITUTUL DE NEUROLOGIE ŞI NEUROCHIRURGIE "DIOMID GHERMAN", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLÎSÎI Dan, MD; TIMIRGAZ Valeriu, MD; ZAPUHLIH Grigore, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; IMSP INSTITUTUL DE NEUROLOGIE ŞI NEUROCHIRURGIE, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv şi metodă de drenare a ventriculelor cerebrale
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61M 27/00 (2006.01); A61M 31/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.01.31
(47)Data eliberării brevetului2010.09.30
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel
 Brevete expirate; Data expirarii2015.12.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.05.21
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202009%200093