For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului140
(21)Numarul depozituluis 2009 0094
(22)Data depozitului2007.03.05
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiBELOUSOV Vladimir, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBELOUSOV Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiBELOUSOV Vladimir, MD;
(54)Titlul inventiei Branţ de ventilaţie (variante)
(67)*Cerere transformata si data transformariia 2007 0055 2009.05.22
(13)Codul documentuluiY
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A43B 17/08 (2006.01); A43B 7/06 (2006.01); A43B 13/41 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 Decaderi din drepturi pana la eliberare2011.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202009%200094