For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 02.06.2009 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 25.08.2009 Examinarea preliminară şi a condiţiilor pentru acordarea BISD 31.12.2009 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.06.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.07.2010 Eliberarea brevetului (Z)

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului119
(21)Numarul depozituluis 2009 0100
(22)Data depozitului2009.06.02
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiIMSP INSTITUTUL DE NEUROLOGIE ŞI NEUROCHIRURGIE "DIOMID GHERMAN", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPARPAUŢ Vladimir, MD; GAVRILIUC Mihail, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiIMSP INSTITUTUL DE NEUROLOGIE ŞI NEUROCHIRURGIE, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă preoperatorie de profilaxie a ischemiei cerebrale
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61M 1/36 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.12.31
(47)Data eliberării brevetului2010.08.31
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel
 Brevete expirate; Data expirarii2016.05.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.06.02
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202009%200100