For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 26.06.2009 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 07.07.2009 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 31.03.2010 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.09.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2010 Eliberarea brevetului (Z) 26.06.2015 Publicarea expirarii brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului156
(21)Numarul depozituluis 2009 0117
(22)Data depozitului2009.06.26
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOGDAN Ion, MD; DONICĂ Ilie, MD; DADU Constantin, MD; DONICA Nicolae, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE", MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu şi dispozitiv de mulcire a solului
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 17/00 (2006.01); A01B 79/02 (2006.01); A01G 13/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.03.31
(47)Data eliberării brevetului2010.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGORDIENCO Maria
 Brevete expirate; Data expirarii2016.05.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.06.26
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202009%200117