For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 12.08.2009 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 01.09.2009 Examinarea preliminară şi a condiţiilor pentru acordarea BISD 31.05.2010 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.11.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.12.2010 Eliberarea brevetului (Z) 12.08.2016 Valabil până la

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului199
(21)Numarul depozituluis 2009 0153
(22)Data depozitului2009.08.12
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOGDAN Ion, MD; SAVA Parascovia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE", MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de formare a plantaţiei permutabile de căpşun
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 1/00 (2006.01); A01G 9/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.05.31
(47)Data eliberării brevetului2011.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondNADIOJCHINA Natalia
 Brevete expirate; Data expirarii2017.05.17
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.08.12
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202009%200153