For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 09.09.2009 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 19.11.2009 Examinarea preliminară şi a condiţiilor pentru acordarea BISD 28.02.2010 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.08.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.11.2010 Eliberarea brevetului (Z) 09.09.2015 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului146
(21)Numarul depozituluis 2009 0167
(22)Data depozitului2009.09.09
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMISCU Vera, MD; CEPOI Liliana, MD; RUDI Liudmila, MD; COJOCARI Angela, MD; RUDIC Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de extragere a astaxantinei din biomasă de Haematococcus pluvialis
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/12 (2006.01); B01D 11/02 (2006.01); A61K 36/05 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.02.28
(47)Data eliberării brevetului2010.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 Brevete expirate; Data expirarii2016.05.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.09.09
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202009%200167