For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 09.09.2009 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 19.11.2009 Examinarea preliminară şi a condiţiilor pentru acordarea BISD 28.02.2010 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.08.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.11.2010 Eliberarea brevetului (Z)

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului146
(21)Numarul depozituluis 2009 0167
(22)Data depozitului2009.09.09
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMISCU Vera, MD; CEPOI Liliana, MD; RUDI Liudmila, MD; COJOCARI Angela, MD; RUDIC Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de extragere a astaxantinei din biomasă de Haematococcus pluvialis
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/12 (2006.01); B01D 11/02 (2006.01); A61K 36/05 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.02.28
(47)Data eliberării brevetului2010.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 Brevete expirate; Data expirarii2016.05.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.09.09
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202009%200167