For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.11.2009 Depunerea cererii 25.11.2009 Tansformarea în CBISD 26.11.2009 Examinarea preliminară şi a condiţiilor pentru acordarea BISD 28.02.2010 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.08.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.09.2010 Eliberarea brevetului (Z)

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului142
(21)Numarul depozituluis 2009 0215
(22)Data depozitului2009.08.28
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiJERU Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv şi metodă de tratament al cataractei senile
(67)*Cerere transformata si data transformariia 2009 0087 2009.11.25
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61F 9/007 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.02.28
(47)Data eliberării brevetului2010.10.31
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 Brevete expirate; Data expirarii2016.05.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.08.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202009%200215