For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.12.2009 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 12.01.2010 Examinarea preliminară şi a condiţiilor pentru acordarea BISD 30.09.2010 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.03.2011 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.04.2011 Eliberarea brevetului (Z) 22.12.2014 Valabil până la 30.09.2015 Publicarea hot. de decădere, cu dreptul de restabilire 22.12.2015 Data expirării brevetului
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202009%200232&linkPdf=/brevet/Acordare/s%202009%200232.pdf