For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 11.02.2010 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 25.02.2010 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 31.05.2010 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.11.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2010 Eliberarea brevetului (Z) 11.02.2016 Publicarea expirarii brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului201
(21)Numarul depozituluis 2010 0026
(22)Data depozitului2010.02.11
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBORONCIUC Gheorghe, MD; ROŞCA Nicolae, MD; BALAN Ion, MD; CAZACOV Iulia, MD; MEREUŢĂ Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiMediu  pentru crioconservarea spermei de om
(13)Codul documentului
Z, BOPI 01/2011
Y, BOPI 05/2010
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01N 1/02 (2006.01); C07H 3/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.05.31
(47)Data eliberării brevetului2011.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 Brevete expirate; Data expirarii2017.01.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.02.11
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202010%200026