For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului201
(21)Numarul depozituluis 2010 0026
(22)Data depozitului2010.02.11
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBORONCIUC Gheorghe, MD; ROŞCA Nicolae, MD; BALAN Ion, MD; CAZACOV Iulia, MD; MEREUŢĂ Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Mediu pentru crioconservarea spermei de om
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01N 1/02 (2006.01); C07H 3/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.05.31
(47)Data eliberării brevetului2011.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 Brevete expirate; Data expirarii2017.01.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.02.11
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202010%200026