For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.02.2010 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 02.03.2010 Examinarea preliminară şi a condiţiilor pentru acordarea BISD 30.09.2010 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.03.2011 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.04.2011 Eliberarea brevetului (Z)

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului272
(21)Numarul depozituluis 2010 0027
(22)Data depozitului2010.02.15
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHĂBĂŞESCU Ion, MD; CEREMPEI Valerian, MD; CHICU Boris, MD; VASILEVSCHI Sergiu, MD; LUNGU Galina, MD; COBERNIC Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
(54)Titlul inventiei Maşină de stropit cu recuperare
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01M 7/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.09.30
(47)Data eliberării brevetului2011.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCAISÎM Natalia
 Brevete expirate; Data expirarii2017.01.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.02.15
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202010%200027