For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 05.03.2010 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 29.03.2010 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 30.06.2010 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.12.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2011 Eliberarea brevetului (Z) 05.03.2016 Publicarea expirarii brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului223
(21)Numarul depozituluis 2010 0040
(22)Data depozitului2010.03.05
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiVRÂNCEANU-BENEŞ Angela, MD; SPÂNU Constantin, MD; IAROVOI Petru, MD; PÂNTEA Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de revaccinare a copiilor împotriva hepatitei virale B
(13)Codul documentului
Z, BOPI 03/2011
Y, BOPI 06/2010
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 39/29 (2006.01); A61P 1/16 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.06.30
(47)Data eliberării brevetului2011.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel
 Brevete expirate; Data expirarii2017.01.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.03.05
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202010%200040