For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 10.03.2010 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 25.03.2010 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 31.07.2010 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.01.2011 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2011 Eliberarea brevetului (Z) 10.03.2016 Publicarea expirarii brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului236
(21)Numarul depozituluis 2010 0042
(22)Data depozitului2010.03.10
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCREPIS Oleg, MD; TODERAŞ Ion, MD; USATÎI Marin, MD; USATÎI Adrian, MD; STRUGULEA Oleg, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de reproducere a cosaşului
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01K 61/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.07.31
(47)Data eliberării brevetului2011.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 Brevete expirate; Data expirarii2017.01.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.03.10
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202010%200042