For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.03.2010 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 18.03.2010 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 31.12.2010 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.06.2011 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2011 Eliberarea brevetului (Z) 30.09.2015 Eliberarea brevetului prelungit 15.03.2016 Valabil pana la 31.10.2017 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului314
(21)Numarul depozituluis 2010 0046
(22)Data depozitului2010.03.15
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII IIEN "D. Ghiţu", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSAINSUS Iurii, MD; CONEV Alexei, MD; RUSSEV Iurii, MD; POSTORONCĂ Sveatoslav, MD; BABAC Vladimir, MD; PIATÎGHIN Serghei, MD; SCERBII Denis, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu", MD;
(54)Titlul inventieiDispozitiv de emitere a undelor electromagnetice de frecvenţă foarte înaltă
(13)Codul documentului
Z5, BOPI 09/2015
Z, BOPI 07/2011
Y, BOPI 12/2010
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H03B 7/14 (2006.01); A61N 1/02 (2006.01); A61N 5/04 (2006.01); H03B 19/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.12.31
(47)Data eliberării brevetului2011.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGULPA Alexei, CERNEI Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.03.15
 Data decăderii din drepturi2016.03.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2016.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2017.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202010%200046