For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului266
(21)Numarul depozituluis 2010 0078
(22)Data depozitului2010.04.26
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBELIC Olga, MD; ARAMĂ Efim, MD; ŞONTEA Victor, MD; IAVORSCHI Anatolie, MD; PÎRŢAC Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv pentru testarea materialului biologic
(13)Codul documentuluiZ5
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01N 3/00 (2006.01); G01N 3/08 (2006.01); G01N 3/28 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.08.31
(47)Data eliberării brevetului2011.04.30
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.04.26
 Data decăderii din drepturi2016.04.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2017.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202010%200078