For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 26.08.2010 Tansformarea in CBISD 09.09.2010 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 30.11.2010 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.05.2011 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2011 Eliberarea brevetului (Z5) 30.11.2015 Eliberarea brevetului prelungit 21.12.2016 Valabil pana la 31.07.2018 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului293
(21)Numarul depozituluis 2010 0138
(22)Data depozitului2009.12.21
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCERLAT Sergiu, MD; GONCIAR Veaceslav, MD; LUPAŞCU Tudor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Utilizare a enotaninului hidrosolubil pentru tratamentul ulcerului gastric şi duodenal
(67)*Cerere transformata si data transformariia 2009 0137 2010.08.26
(13)Codul documentuluiZ5
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 36/87 (2006.01); A61P 1/04 (2006.01); C07D 311/30 (2006.01); C08F 8/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.11.30
(47)Data eliberării brevetului2011.07.31
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru, COLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.12.21
 Data decăderii din drepturi2016.12.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202010%200138