For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului321
(21)Numarul depozituluis 2010 0159
(22)Data depozitului2009.03.13
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiPETRICI Anatolie, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPETRICI Anatolie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiPETRICI Anatolie, MD;
(54)Titlul inventiei Capacitate de lemn
(67)*Cerere transformata si data transformariia 2009 0033 2010.09.24
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B65D 6/02 (2006.01); B65D 6/28 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2011.01.31
(47)Data eliberării brevetului2011.08.31
(74)ReprezentantSCOROGONOV Anatolii, Bd. Dacia nr. 7, ap. 14, MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 Brevete expirate; Data expirarii2015.12.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.03.13
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202010%200159