For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.10.2010 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 15.11.2010 Examinarea preliminară şi a condiţiilor pentru acordarea BISD 31.05.2011 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.11.2011 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.12.2011 Eliberarea brevetului (Z) 31.05.2015 Publicarea hot. de decădere, cu dreptul de restabilire 31.07.2015 Publicarea hot. de revalidare 19.10.2016 Data expirării brevetului 19.10.2017 Valabil până la

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului379
(21)Numarul depozituluis 2010 0174
(22)Data depozitului2010.10.19
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE "MDR GRUP" S.R.L., MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBRANDIS Mihail, MD; LONCEAC Victor, MD; ZAICA Stanislav, MD; PERŢEV Oleg, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE "MDR GRUP" S.R.L., MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de defectoscopie ultrasonoră oglindă-umbră
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01N 29/04 (2006.01); G01N 29/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2011.05.31
(47)Data eliberării brevetului2011.12.31
(74)ReprezentantSCOROGONOV Anatolii, Bd. Dacia nr. 7, ap. 14, MD-2038, Chi?in?u, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGULPA Alexei, ANDREEVA Svetlana
 Brevete expirate; Data expirarii2018.02.28
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.10.19
 Data decăderii din drepturi2017.10.19
 Revalidarea la etapa eliberarii2015.07.31
 Data revalidării brevetului2015.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2015.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202010%200174