For comments, suggestions

Brevet valabil


(11)Numarul documentului393
(21)Numarul depozituluis 2010 0179
(22)Data depozitului2010.10.27
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCORENCOV Alexandr, MD; MININ Arcadi, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCORENCOV Alexandr, MD; MININ Arcadii, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCORENCOV Alexandr, MD; MININ Arcadi, MD;
(54)Titlul inventiei Indicator al câmpului magnetic
(13)Codul documentuluiZ5
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01R 33/00 (2006.01); G01R 5/14 (2006.01); G07C 11/00 (2006.01); G08B 13/24 (2006.01); G01D 4/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2011.06.30
(47)Data eliberării brevetului2012.01.31
(74)ReprezentantGLAZACEVA Galina, str. Ghioceilor nr.1, MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa, ANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2020.10.27
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202010%200179