For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 01.12.2010 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 15.12.2010 Examinarea preliminară şi a condiţiilor pentru acordarea BISD 30.11.2011 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.05.2012 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.06.2012 Eliberarea brevetului (Z5) 30.06.2016 Eliberarea brevetului prelungit 01.12.2017 Valabil până la 31.07.2019 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 01.12.2020 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului434
(21)Numarul depozituluis 2010 0208
(22)Data depozitului2010.12.01
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCUŞNIR Valeriu, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCUŞNIR Valeriu, MD; DUMBRĂVEANU Lilia, MD; SAMOTÎIA Evghenia, MD; GROPPA Liliana, MD; CUŞNIR Vitalie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCUŞNIR Valeriu, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de prognozare a evoluţiei uveitei endogene
(13)Codul documentuluiZ5
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 10/00 (2006.01); G01N 15/05 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2011.11.30
(47)Data eliberării brevetului2012.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondinterimat/CAISÎM Natalia, GROSU Petru, GROSU Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.12.01
 Data decăderii din drepturi2017.12.01
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2019.07.31
 Modificarea inventatorului
Nr. şi data deciziei:3205, 2011.03.30
Datele iniţiale:CUŞNIR Valeriu, MD; DUMBRĂVEANU Lilia, MD; SAMOTÎIA Eugenia, MD; CUŞNIR Vitalie, MD;
Datele finale:CUŞNIR Valeriu, MD; DUMBRĂVEANU Lilia, MD; SAMOTÎIA Eugenia, MD; GROPPA Liliana, MD; CUŞNIR Vitalie, MD; CUŞNIR Vitalie, MD;
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202010%200208