For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului427
(21)Numarul depozituluis 2011 0004
(22)Data depozitului2010.12.23
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţării"VLANIX - SM" S.R.L., MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBRODSCHII Vadim, RU; COVBASIUC Xenia, MD; BRODSCHII Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţării"VLANIX - SM" S.R.L., MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de fabricare a blocului de perete din amestecuri vârtoase de beton şi utilaj de fasonare pentru realizarea acestuia
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B28B 1/08 (2006.01); B28B 3/04 (2006.01); E04C 1/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2011.10.31
(47)Data eliberării brevetului2012.05.31
(74)ReprezentantSCOROGONOV Anatolii, Bd. Dacia nr. 7, ap. 14, MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana
 Brevete expirate; Data expirarii2017.05.17
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.12.23
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202011%200004