For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului421
(21)Numarul depozituluis 2011 0076
(22)Data depozitului2011.04.08
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiBURLACU Dumitru, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBURLACU Dumitru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCHISELIOV Serghei, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de control al vânzării produselor restricţionate minorilor prin intermediul maşinilor automat
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G07F 5/18 (2006.01); G07F 5/22 (2006.01); G07F 5/26 (2006.01); G07F 7/00 (2006.01); G07F 7/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2011.09.30
(47)Data eliberării brevetului2012.04.30
(74)ReprezentantGLAZACEVA Galina, str. Ghioceilor nr.1, MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 Brevete expirate; Data expirarii2017.07.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.04.08
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:2363, 2013.12.12
Datele iniţiale:BURLACU Dumitru, MD;
Datele finale:BURLACU Dumitru, MD;
 Contract de cesiune
EtapaBrevet (Titular)
Nr. şi data deciziei:2363, 2013.12.12
Nr. şi data contractului:2199, 2013.12.12
Datele iniţiale:BURLACU Dumitru, MD s. Ivancea, MD-3532, r. Orhei, Republica Moldova
Datele finale:CHISELIOV Serghei, MD str. Smolean nr. 21, MD-3100, mun. Bălţi, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202011%200076