For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului468
(21)Numarul depozituluis 2011 0125
(22)Data depozitului2011.07.01
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiNECHIT Ivan, MD; NECHIT Vladislav, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiNECHIT Ivan, MD; NECHIT Vladislav, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiNECHIT Ivan, MD; NECHIT Vladislav, MD;
(54)Titlul inventiei Maşină de presare (variante)
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B28B 3/00 (2006.01); B28B 3/08 (2006.01); B30B 11/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2012.01.31
(47)Data eliberării brevetului2012.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.07.01
 Data decăderii din drepturi2013.07.01
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202011%200125