For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 28.07.2011 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 07.02.2012 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 31.05.2012 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.11.2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2012 Eliberarea brevetului (Z) 28.07.2017 Publicarea expirarii brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului516
(21)Numarul depozituluis 2011 0134
(22)Data depozitului2011.07.28
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiSOCIETATEA COMERCIALĂ "VERDELIT" SRL, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiABASCIN Alexandru, MD; ANESTIADI Valerii, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiSOCIETATEA COMERCIALĂ "VERDELIT" SRL, MD;
(54)Titlul inventieiPardoseală caldă
(13)Codul documentului
Z, BOPI 12/2012
Y, BOPI 05/2012
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F24D 3/12 (2006.01); F24D 3/14 (2006.01); F24D 10/00 (2006.01); E04F 15/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2012.05.31
(47)Data eliberării brevetului2012.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana
 Brevete expirate; Data expirarii2017.11.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.07.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202011%200134