For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 26.10.2011 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 12.01.2012 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 30.06.2013 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.12.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2014 Eliberarea brevetului (Z) 31.08.2017 Eliberarea brevetului prelungit 26.10.2021 Publicarea expirarii brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului643
(21)Numarul depozituluis 2011 0164
(22)Data depozitului2011.10.26
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSCURTU Gheorghe, MD; DADU Vitalie, MD; CORNEA Vladimir, MD; DONICA Veronica, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de protecţie a viţei de vie împotriva condiţiilor meteo nefavorabile
(13)Codul documentului
Z5, BOPI 08/2017
Z, BOPI 01/2014
Y, BOPI 06/2013
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 13/00 (2006.01); A01G 17/00 (2006.01); A01G 17/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.06.30
(47)Data eliberării brevetului2014.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondNADIOJCHINA Natalia, DUBĂSARU Nina
 Brevete expirate; Data expirarii2021.11.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.10.26
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202011%200164